de vlaamse genderkring

   
 
home
 
info
 
tips
 
forum
 
chat
 
links
 
contact
 

info
Hier vind je twee soorten info:

  • Wie is de Vlaamse Genderkring (zie hieronder)
  • Wat is gender, en vooral genderdyforie? (volgende pagina)

De Vlaamse Genderkring

De Vlaamse GenderKring is een vereniging van mensen die in een positieve en inspirerende sfeer willen werken rond het thema gender.

Gender is voor ons veel meer dan "man" of "vrouw" zijn.
Niet alleen wensen wij niet zomaar in één van die hokjes ingedeeld te worden, wij zijn dan ook nog eens in het verkeerde hokje geduwd en wensen ons te bevrijden van die indeling.
Velen onder ons zijn door deze indeling onderhevig geworden aan wat men genderdysforie noemt, en daarom stellen we ons als doel om deze dysforie te verminderen en zelfs te doen verdwijnen.
Het is niet onze bedoeling om in een klein kringetje samen een potje te zitten huilen over ons trieste lot. We willen zeker geen probleem-sfeer scheppen, integendeel.
In de eerste plaats willen wij een aangename en positieve sfeer creëren, contacten leggen met mekaar, samenkomen, leuke activiteiten ondernemen en vooral ook veel informatie uitwisselen.

Al deze doelstellingen kunnen we realiseren op verschillende manieren :

  • via een Internetforum op komen we in contact met mekaar, organiseren we onze activiteiten en wisselen we informatie uit
  • maandelijks komen we dan bij mekaar in een gezellige, semi-publieke aangelegenheid, waarbij iedereen zelf kiest in welke hoedanigheid hij of zij daar verschijnt.
  • op deze bijeenkomsten nodigen we in de mate van het mogelijke een spreker uit die ons dan informatie kan verschaffen over gespecialiseerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld hormoontherapie, sexuolgische aspecten bij gender dysforie, laserontharing,...

De Vlaamse GenderKring heeft niet de pretentie om aan hulpverlening te doen.
Wel kunnen we er samen voor zorgen, dankzij een efficiënte en liefst objectieve informatie-verspreiding, dat we de best mogelijke hulpverlening kunnen verkrijgen.
En we kunnen er voor mekaar zijn, natuurlijk. Verschillende mensen binnen deze groep zijn al vele jaren bezig met deze materie, en de ervaring die wij allen hebben met het integreren van gender dysforie in ons leven, kunnen we delen met jou. Samen kunnen we zo ook al naar oplossingen zoeken.

Ons doelpubliek bestaat uit mensen die zelf met een bepaalde gender problematiek worstelen, en hun ware gender in hun dagelijkse leven willen integreren. Hun directe verwanten, zoals partner, ouders, kinderen, broers, zussen,.. zijn uiteraard ook welkom.

Wij zijn echter geen dating clubje, en mensen met zuiver sexueel getinte intenties zijn niet welkom.
Genderdysforie, travestie, transgenderisme en transsexualiteit zijn helaas nog steeds een groot taboe in onze maatschappij.
Hiermee naar buiten komen is dus niet zonder risico, zowel op privé- als op beroepsvlak.
Vandaar dat privacy en anonimiteit in vele gevallen zeer belangrijk is voor onze leden.
Deze wordt dan ook zo goed mogelijk beschermd, vandaar dat deze groep besloten is, en je moet je lid maken alvorens je kan kennismaken met de andere leden.

Hoe kan je lid worden ?
Door je te registreren als lid. Je wordt dan verzocht om een minimaal aantal gegevens te voorzien : een gebruikersnaam en paswoord, en een geldig emailadres.
Dit emailadres wordt alleen binnen dit forum gebruikt, en wordt niet vrijgegeven daarbuiten.
Je ontvangt op dat emailadres dan spoedig een berichtje waarin je verzocht wordt je motivatie om lid te worden te verduidelijken, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat we het juiste doelpubliek bereiken.
Interpreteer dit niet verkeerd. We willen geen mensen weerom in hokjes gaan duwen, maar we willen er alleen voor zorgen dat we de juiste mensen bereiken, en dus ook kunnen samenbrengen.
Zodra je hierop antwoordt, zal je lidmaatschap zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd, en kan je op het forum inloggen en kennismaken met de anderen.

Steun dit initiatief
en zorg er mee voor dat de VGK kan blijven draaien.
Het gebruik van ons forum is gratis, maar uiteraard heeft de VGK deze webruimte niet gratis ter beschikking. Zonder werkingsmiddelen kan deze website en dit forum dus niet blijven bestaan.
Wij draaien op vrijwillige bijdragen van onze leden, voor de immens lage som van €1 per maand.
Vind je dit initiatief de moeite waard, stuur ons dan je bijdrage (€12 per jaar) :

Vlaamse Gender Kring
ING
Rekening nummer 363-0110088-33
IBAN: BE79 3630 1100 8833 BIC: BBRUBEBB

Alle rekeningsuittreksels van de VGK zijn steeds ter inzage bij de organisatoren.

Hopelijk tot binnenkort op ons forum !